Om lungcancer

Vad är lungcancer?

Lungcancer är en sjukdom som drabbar lungcellerna. Det innebär att cellerna i lungorna växer och delar sig onormalt.

Lungcancer har sitt ursprung i lungans celler. Andra cancerformer som sprider sig till lungan är inte lungcancer, till exempel är levercancer som sprider sig till lungan fortfarande levercancer.

Vilka typer av lungcancer finns det?

Det finns två huvudtyper av lungcancer.

  1. Icke-småcellig lungcancer (NSCLC): 85 % av lungcancerfallen. Denna typ har den bästa prognosen.
  2. Småcellig lungcancer (SCLC): 15 % av lungcancerfallen.

Det är viktigt att veta vilken typ av lungcancer du har eftersom behandlingarna är olika för varje typ.

Var kan lungcancer finnas i kroppen?

Sjukdomen kan vara:

  • Lokal: När cancern endast finns i lungorna i form av en tumör, även kallad primärt område.
  • Regional: När cancern har spridit sig från lungorna till närliggande lymfkörtlar, även kallat tumörutbredning.
  • Avlägsen: När cancern har spridit sig till andra organ i kroppen, även känd som metastatisk spridning.

Hur kan lungcancer påverka dig?

Lungcancer kan orsaka ett antal symtom, till exempel:

  • Större lymfkörtlar (till exempel på halsen).
  • Smärta i axlar och armar eller bröstsmärta (på grund av nervpåverkan).
  • Svårigheter att tala (på grund av förlamning av stämbandet).
  • Svårt att svälja (när tumören trycker ihop matstrupen).

Om cancern sprider sig till en annan del av kroppen kan symtom och tecken uppträda i de drabbade organen, till exempel neurologiska symtom eller bensymptom.

Ibland kan en person utan symtom eller tecken ha en liten cellklump i lungan (lungknöl). Ditt medicinska team kommer att bestämma hur man bäst ska behandla knölen för att kontrollera om den är cancerartad eller inte.

Hur fungerar lungorna?

Lungorna är de viktigaste organen i andningssystemet. De utbyter de gaser som kommer in i och ut ur kroppen. Vi andas in syre och andas ut koldioxid. När syre kommer in i lungorna passerar det till blodet och når alla celler i kroppen. Därefter avlägsnas koldioxid från alla kroppens celler.

1. Inandning

När vi andas in passerar luften genom halsen till luftstrupen (trachea).

2. Luften kommer in i lungorna

Därefter kommer luften in i lungorna genom bronkerna. Det finns tre nivåer av bronker: huvudbronker (primära), lobära bronker (sekundära) och segmentella bronker (tertiära).

3. Gaser byts ut

I slutet av varje bronkiol finns det en rad alveoler som är omslutna av blodkärl. Det är här som utbytet av gaser till och från blodet sker.

4. Lungorna tar emot luft

Lober är delar av lungan, och var och en av dem tar emot luft från en bronk. Den högra lungan har tre lober och den vänstra lungan har två lober.

Lungorna är täckta av en vävnad som kallas pleura. Den består av två lager: det yttre lagret kallas parietal pleura och det inre lagret kallas visceral pleura. Utrymmet mellan dem kallas för pleurahålan, som är fylld med en liten mängd vätska som kallas pleuravätska.

I hela kroppen, inklusive lungorna, finns en klar vätska som kallas lymfa. Den ger cellerna mat, vatten och immunceller för att bekämpa bakterier. Lymfan distribueras av lymfkärl och passerar genom små strukturer som kallas lymfkörtlar. Det finns lymfkörtlar i lungan längs bronkerna, och de är till exempel förbundna med andra som ligger nära luftstrupen och på halsen.

Has the information here motivated you to get checked?

HAR INFORMATIONEN HÄR MOTIVERAT DIG ATT GÖRA EN KONTROLL?

HAR DU FUNNIT DENNA INFORMATION ANVÄNDBAR?

HJÄLP OSS

att sprida större medvetenhet om lungcancer i hela Europa genom att donera idag