Stadier

Om du får diagnosen lungcancer kommer din läkare att berätta vilket stadium du befinner dig i. Det betyder hur långt cancern har vuxit i din kropp.

Det är viktigt att veta vilket cancerstadium du har för att kunna planera den bästa behandlingen specifikt för dig.

 

Här är stadierna för lungcancer:

Ockult stadium

Din cancer finns i ditt slem, men inte i dina bilddiagnostiska tester eller vävnadsprover.

Steg I

Din cancer finns i lungvävnaden, men inte i lymfkörtlarna.

Steg II

Din cancer finns i lungvävnad och lymfkörtlar, nära lungorna.

Steg III

Din cancer finns i lungvävnad och lymfkörtlar i bröstkorgen.

Stadium IV

Din cancer har spridit sig till andra organ och ben i kroppen.

Om du har lungcancer i ett tidigt stadium får du vanligtvis ett bättre resultat.

Vänta inte, bli undersökt!

Has the information here motivated you to get checked?

HAR INFORMATIONEN HÄR MOTIVERAT DIG ATT GÖRA EN KONTROLL?

HAR DU FUNNIT DENNA INFORMATION ANVÄNDBAR?

HJÄLP OSS

att sprida större medvetenhet om lungcancer i hela Europa genom att donera idag