Lung Cancer Europe (LuCE)

Vision

Alla européer som drabbas av lungcancer* ska ha rättvis tillgång till optimal vård så att de får bästa möjliga resultat och livskvalitet.

*Detta inkluderar personer med sjukdomen, familjer och vårdgivare.

Uppdrag

LuCE är en röst för européer som drabbats av lungcancer.

Vi samarbetar med medlemmar och andra intressenter för att destigmatisera sjukdomen och se till att de som drabbas av lungcancer får den vård de behöver för att uppnå bästa möjliga resultat.

Vi ger medlemmarna möjlighet att säkerställa ett starkt och effektivt påverkansarbete för lungcancerpatienter i hela Europa.

Gemenskapens värderingar

Som en gemenskap…

 • Prioriterar vi behoven och intressena hos personer med lungcancer.
 • Brinner vi för att arbeta tillsammans för att driva på de förändringar som krävs för att förbättra resultaten av lungcancer och avtigmatisera sjukdomen.
 • Skapar vår solidaritet en stark gemenskap som är engagerad i att hjälpa varandra att uppnå våra gemensamma mål.
 • Strävar vi efter att vara så representativa som möjligt för de europeiska lungcancerpatienterna.

Organisatoriska värderingar

Som organisation…

 • Anser vi att det är viktigt att vara etisk och alltid agera med integritet.
 • Har vi ett professionellt tillvägagångssätt för att kunna vara effektiva och effektiva i vår verksamhet.
 • Visar vi respekt för våra interna och externa intressenter
 • Är vi ansvariga för allt vi gör

Centralt syfte

 • Representera – Företräda de europeiska lungcancerpatienternas gemensamma intressen.
 • Stärka – Stärka lungcancerpatienternas röst i hela Europa.
 • Agera – Ta itu med gemensamma problem genom att mobilisera och leda kollektiva åtgärder från LuCE:s medlemmar.
 • Förstärka – Förstärka patienternas röst genom att samarbeta med alla intressenter som har makten att förbättra livet för människor som drabbats av lungcancer.

Has the information here motivated you to get checked?

HAR INFORMATIONEN HÄR MOTIVERAT DIG ATT GÖRA EN KONTROLL?

HAR DU FUNNIT DENNA INFORMATION ANVÄNDBAR?

HJÄLP OSS

att sprida större medvetenhet om lungcancer i hela Europa genom att donera idag