Lung Cancer Europe (LuCE)

Nasza wizja

Wszyscy Europejczycy dotknięci rakiem płuca* będą mieli równy dostęp do optymalnej opieki, aby uzyskać najlepsze możliwe wyniki leczenia i jakość życia.

*Włączając w to osoby z chorobą, ich rodziny i opiekunów.

Misja

LuCE jest głosem Europejczyków dotkniętych rakiem płuca.

Współpracujemy z członkami i innymi interesariuszami w celu destygmatyzacji choroby i zapewnienia, że osoby dotknięte rakiem płuca otrzymają opiekę, której potrzebują, aby osiągnąć możliwie najlepsze wyniki leczenia.

Wspieramy naszych członków dla zapewnienia silnych i skutecznych działań na rzecz osób chorych na raka płuca w całej Europie.

Wartości wspólnotowe

Jako wspólnota…

 • Priorytetowo traktujemy potrzeby i interesy osób z rakiem płuca
 • Podchodzimy z pasją do wspólnej pracy mającej na celu zainicjowanie zmian potrzebnych do poprawy wyników leczenia raka płuca i destygmatyzacji choroby.
 • Nasza solidarność tworzy silną społeczność, która jest zaangażowana w pomaganie sobie nawzajem w osiąganiu naszych wspólnych celów
 • Staramy się być jak najlepiej reprezentować europejską społeczność pacjentów z rakiem płuca.

Wartości organizacyjne

Jako organizacja…

 • Wierzymy, że ważne jest, aby być etycznym i zawsze działać uczciwie
 • Działamy profesjonalnie, aby móc zapewnić efektywność i skuteczność naszych aktywności
 • Okazujemy szacunek naszym wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom
 • We wszystkim, co robimy jesteśmy odpowiedzialni

Cel główny

 • Reprezentować – reprezentować wspólne interesy europejskiej społeczności pacjentów chorych na raka płuca
 • Wzmacniać – wzmacniać głos społeczności pacjentów chorych na raka płuca w całej Europie
 • Działać – rozwiązywać wspólne problemy poprzez mobilizowanie i przewodzenie wspólnym działaniom członków LuCE
 • Szerzyć zasięg – szerzyć zasięg głosu pacjentów poprzez współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, które mają wpływ na poprawę życia osób dotkniętych rakiem płuca.

Has the information here motivated you to get checked?

CZY PODANE INFORMACJE ZMOTYWOWAŁY CIĘ DO PODDANIA SIĘ BADANIU?

CZY INFORMACJE TE OKAZAŁY SIĘ POMOCNE?

POMÓŻ NAM

szerzyć większą świadomość na temat raka płuc w Europie, przekazując darowiznę już dziś