Czynniki ryzyka

Czy byłeś narażony na któryś z poniższych czynników ryzyka?

Palenie

Czy jesteś osobą, która obecnie pali? A może jesteś osobą, która paliła przez długi czas, a potem przestała palić?

Bierne palenie

Czy byłeś narażony na bierne palenie?

Radon

Czy byłeś narażony na działanie radonu w swoim domu, miejscu pracy lub innym miejscu?

Azbest

Czy byłeś narażony na działanie azbestu w swoim domu, miejscu pracy lub innym miejscu?

Arsen

Czy byłeś narażony na arsen w wodzie pitnej?

Uran

Czy byłeś narażony na działanie uranu w swoim miejscu pracy?

Substancje chemiczne w Twoim miejscu pracy

Czy byłeś narażony na działanie berylu, kadmu, chromu, niklu, dymu węglowego, sadzy, krzemionki, oparów oleju napędowego lub innych chemikaliów w swoim miejscu pracy?

Radioterapia

Czy w przeszłości przechodziłeś radioterapię na klatce piersiowej?

Infekcje, które powodują przewlekły stan zapalny

Czy masz infekcje, które spowodowały przewlekły stan zapalny w Twoim organizmie?

Zanieczyszczenie powietrza

Czy byłeś narażony na znaczne zanieczyszczenie powietrza?

Występowanie raka płuca w rodzinie

Czy ktoś z Twoich krewnych miał raka płuca?

Choroby pokrewne

 • Czy masz którąś z poniższych chorób?
  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
  • Rozległe zwłóknienie płuc
  • Rak żołądka, pęcherza moczowego, nerki, trzustki, szyjki macicy, głowy lub szyi
  • Ostra białaczka szpikowa
  • Chłoniak

Jeśli byłeś narażony na jeden lub więcej z powyższych czynników ryzyka lub masz uporczywe objawy, poproś swojego lekarza o wykonanie badań, aby sprawdzić, czy masz raka płuca.

Nie czekaj, Zbadaj się!

Has the information here motivated you to get checked?

CZY PODANE INFORMACJE ZMOTYWOWAŁY CIĘ DO PODDANIA SIĘ BADANIU?

CZY INFORMACJE TE OKAZAŁY SIĘ POMOCNE?

POMÓŻ NAM

szerzyć większą świadomość na temat raka płuc w Europie, przekazując darowiznę już dziś