Risikofaktorer

Har du vært utsatt for noen av følgende risikofaktorer?

Røyking

Røyker du for tiden? Eller har du røykt lenge, og deretter sluttet å røyke?

Passiv røyking

Har du vært utsatt for passiv røyking?

Radon

Har du vært utsatt for radon i hjemmet, på arbeidsplassen eller et annet sted?

Asbest

Har du vært utsatt for asbest hjemme, på arbeidsplassen eller et annet sted?

Arsen

Har du vært utsatt for arsen i drikkevannet ditt?

Uran

Har du vært utsatt for uran på arbeidsplassen din?

Kjemikalier på arbeidsplassen din

Har du vært utsatt for beryllium, kadmium, krom, nikkel, kullrøyk, sot, silika, dieseldamp eller andre kjemikalier på arbeidsplassen din?

Strålebehandling

Har du hatt strålebehandling av brystet tidligere?

Infeksjoner som forårsaker kronisk betennelse

Har du infeksjoner som har forårsaket kronisk betennelse i kroppen?

Luftforurensing

Har du vært utsatt for betydelig luftforurensning?

En familiehistorie med lungekreft

Har noen av dine slektninger hatt lungekreft?

Beslektede sykdommer

 • Har du noen av følgende sykdommer?
  • Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
  • Utbredt lungefibrose
  • Kreft i mage, blære, nyre, bukspyttkjertel, livmorhals, hode eller nakke
  • Akutt myeloid leukemi
  • Lymfom

Hvis du har vært utsatt for én eller flere av risikofaktorene ovenfor, eller har vedvarende symptomer, spør legen din om å ta prøver for å se om du har lungekreft.

Ikke vent, sjekk deg!

Has the information here motivated you to get checked?

HAR INFORMASJONEN SOM ER GITT HER MOTIVERT DEG TIL Å BLI TESTET?

SYNS DU DENNE INFORMASJONEN HAR VÆRT NYTTIG?

HJELP OSS

å spre mer kunnskap om lungekreft over hele Europa ved å donere i dag