Lungekreft har den høyeste dødsraten blant alle krefttilfeller i Europa.
Hvorfor? Mange mennesker er ikke klare over symptomene og risikofaktorene knyttet til lungekreft.

Ikke vent,
sjekk deg!

 

Hvorfor bli sjekket?

Lungekreft har en dødsrate på mer enn 50 %, fordi mange mennesker blir diagnostisert på et sent stadium, når det er lavere sjanse for å overleve. 1

Folk blir ofte ikke sjekket fordi de ikke vet at de er i faresonen. Folk trenger ikke å røyke eller bli utsatt for passiv røyking for å få lungekreft – alle med lunger kan få lungekreft.

Hva kan du gjøre?

Hvis du opplever noen av disse symptomene eller er utsatt for noen av disse risikofaktorene, ikke vent, bli sjekket! En tidlig diagnose kan ikke bare redde livet ditt, men også forbedre livskvaliteten.

Hvordan kan du bli sjekket?

Diskuter symptomene dine med legen din, som kan henvise deg til en spesialist. De kan ta prøverfor å se etter lungekreft.

Hvem kan hjelpe deg med å bli sjekket?

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om hvordan du kan bli sjekket, kan du besøke oss på Lung Cancer Europe, eller ta kontakt med en av våre medlemsorganisasjoner i ditt land for ytterligere informasjon og hjelp.

 

«Formålet vårt er å utdanne alle om lungekreftsymptomer og risikoer, slik at flere mennesker blir sjekket tidligere for lungekreft.»

Anne-Marie Baird

President for Lung Cancer Europe (LuCE)

SYNS DU DENNE INFORMASJONEN HAR VÆRT NYTTIG?

HJELP OSS

å spre mer kunnskap om lungekreft over hele Europa ved å donere i dag