Lungcancer har den högsta dödligheten av alla cancerformer i Europa.
Varför? Många känner inte till symtomen och riskfaktorerna för lungcancer.

Vänta inte,
bli undersökt!

 

Varför ska man låta sig undersökas?

Lungcancer har en dödlighet på mer än 50 %, eftersom många diagnostiseras i ett sent skede, när chansen att överleva är mindre.1

Människor låter sig ofta inte undersökas eftersom de inte vet att de är i riskzonen. Man behöver inte röka eller utsättas för passiv rökning för att få lungcancer – alla som har lungor kan få lungcancer.

Vad kan du göra?

Om du upplever något av följande symtom eller är utsatt för någon av dessa riskfaktorer, vänta inte, bli undersökt! En tidig diagnos kan inte bara rädda ditt liv, utan också förbättra din livskvalitet.

Hur kan du bli undersökt?

Diskutera dina symtom med din läkare, som kan hänvisa dig till en specialist. De kan göra följande undersökningar för att kontrollera om du har lungcancer.

Vem kan hjälpa dig att bli undersökt?

Om du har några frågor eller funderingar om hur du ska bli undersökt, besök oss på Lung Cancer Europe, eller kontakta någon av våra Medlemsorganisationer i ditt land för ytterligare information och hjälp.

 

”Vårt mål är att utbilda alla om symtom och risker för lungcancer, så att fler människor tidigare undersöks för lungcancer.”

Anne-Marie Baird

Ordförande för Lung Cancer Europe (LuCE)

HAR DU FUNNIT DENNA INFORMATION ANVÄNDBAR?

HJÄLP OSS

att sprida större medvetenhet om lungcancer i hela Europa genom att donera idag