Symtom

Har du något av följande ihållande symtom?

Hosta

Har din hosta varat i tre veckor eller mer, har din långvariga hosta förändrats eller hostar du upp blod?

Andningsproblem

Har du andningsproblem, t.ex. andningssvårigheter, andnöd, väsande andning eller hes röst?

Feber

Har du haft feber i flera veckor med jämna mellanrum?

Aptit/viktförlust

Har du förändrad aptit eller har du gått ner i vikt?

Trötthet och svaghet

Har du extrem trötthet och muskelsvaghet?

Smärta i axlar, bröst eller revben

Har du ont i axlarna, bröstet eller revbenen?

Bensmärta

Har du smärta i lederna?

Trumpinnefingrar

Är dina fingrar bredare i spetsarna än tidigare?

Om du har ett eller flera av de ovan nämnda symtomen bör du be din läkare göra tester för att se om du har lungcancer.

Vänta inte, låt dig undersökas!

Has the information here motivated you to get checked?

HAR INFORMATIONEN HÄR MOTIVERAT DIG ATT GÖRA EN KONTROLL?

HAR DU FUNNIT DENNA INFORMATION ANVÄNDBAR?

HJÄLP OSS

att sprida större medvetenhet om lungcancer i hela Europa genom att donera idag