Deltagande medlemmar

Följande medlemmar deltog i 2023-kampanjen:

BELGIEN

KROATIEN

DANMARK

FINLAND

FRANKRIKE

TYSKLAND

GREKLAND

UNGERN

ITALIEN

PORTUGAL

SPANIEN

SVERIGE

STORBRITANNIEN

UKRAINA

Has the information here motivated you to get checked?

HAR INFORMATIONEN HÄR MOTIVERAT DIG ATT GÖRA EN KONTROLL?

HAR DU FUNNIT DENNA INFORMATION ANVÄNDBAR?

HJÄLP OSS

att sprida större medvetenhet om lungcancer i hela Europa genom att donera idag