Nasi członkowie

W kampanii w 2023 roku uczestniczyli następujący członkowie:

BELGIA

CHORWACJA

DANIA

FINLANDIA

FRANCJA

NIEMCY

GRECJA

WĘGRY

WŁOCHY

PORTUGALIA

HISZPANIA

SZWECJA

UK

UKRAINA

Has the information here motivated you to get checked?

CZY PODANE INFORMACJE ZMOTYWOWAŁY CIĘ DO PODDANIA SIĘ BADANIU?

CZY INFORMACJE TE OKAZAŁY SIĘ POMOCNE?

POMÓŻ NAM

szerzyć większą świadomość na temat raka płuc w Europie, przekazując darowiznę już dziś