Kampanjen "Get Diagnosed!" 2022

Kampanjen fokuserar på den process och de steg som krävs för att få diagnosen lungcancer.

 

Du kan hjälpa till att sprida budskapet till allmänheten i hela Europa att alla kan drabbas av lungcancer! Nedan hittar du kampanjmaterial på ditt valda språk. Välj en logotyp nedan för att ladda ner en zip-fil med material som är anpassat för LuCE:s lokala landsorganisationer.

Vi begär på grund av upphovsrätten att du @ nämner både Lung Cancer Europe och den lokala landsorganisationen för varje inlägg i sociala medier där du använder materialet nedan.

2022

Kampanjvideo

 

Om lungcancer diagnostiseras i ett tidigt skede är utfallet oftast bättre.

Vänta inte, låt dig undersökas!

Has the information here motivated you to get checked?

HAR INFORMATIONEN HÄR MOTIVERAT DIG ATT GÖRA EN KONTROLL?

HAR DU FUNNIT DENNA INFORMATION ANVÄNDBAR?

HJÄLP OSS

att sprida större medvetenhet om lungcancer i hela Europa genom att donera idag