Longkanker heeft het hoogste sterftecijfer van alle vormen van kanker in Europa.
Waarom? Veel mensen zijn zich niet bewust van de symptomen en risicofactoren van longkanker.

Wacht niet,
Laat je onderzoeken!

 

Waarom je laten onderzoeken?

Longkanker heeft een sterftecijfer van meer dan 50%, omdat veel mensen pas laat worden gediagnosticeerd. stadium wanneer de kans op overleven kleiner is.1

Mensen laten zich vaak niet controleren omdat ze niet weten dat ze risico lopen. Mensen hoeven niet te roken of blootgesteld te worden aan meeroken om longkanker te krijgen – iedereen met longen kan longkanker krijgen.

Wat kun je doen?

Als jij een van deze symptomen hebt of aan een van deze risicofactoren, bent blootgesteld, wacht dan niet en laat je onderzoeken! Een vroege diagnose kan niet alleen je leven redden, maar ook je levenskwaliteit verbeteren.

Hoe kun je gecontroleerd worden?

Bespreek je symptomen met je arts, die je eventueel doorverwijst naar een specialist. Ze kunnen doen tests om te controleren op longkanker.

Wie kan je helpen om je te laten controleren?

Heb je vragen of zorgen over hoe jij je kunt laten controleren, bezoek ons dan op Longkanker Europa of neem contact op met een van onze Lidorganisaties in jouw land voor meer informatie en hulp.

 

“Ons doel is om iedereen voor te lichten over de symptomen en risico’s van longkanker, zodat meer mensen zich eerder laten controleren op longkanker.”

Anne-Marie Baird

Voorzitter van Lung Cancer Europe (LuCE)

VOND JE DEZE INFORMATIE NUTTIG?

HELP ONS

om het bewustzijn te vergroten over longkanker in heel Europa door vandaag te doneren