Riskfaktorer

Har du utsatts för någon av följande riskfaktorer?

Rökning

Är du en person som för närvarande röker? Eller är du en person som har rökt länge och sedan slutat röka?

Passiv rökning

Har du utsatts för passiv rökning?

Radon

Har du utsatts för radon i ditt hem, på din arbetsplats eller på någon annan plats?

Asbest

Har du utsatts för asbest i ditt hem, på din arbetsplats eller på någon annan plats?

Arsenik

Har du utsatts för arsenik i dricksvattnet?

Uran

Har du exponerats för uran på din arbetsplats?

Kemikalier på din arbetsplats

Har du exponerats för beryllium, kadmium, krom, nickel, kolrök, sot, kiseldioxid, dieselrök eller andra kemikalier på din arbetsplats?

Strålbehandling

Har du tidigare fått strålbehandling av bröstet?

Infektioner som orsakar kronisk inflammation

Har du infektioner som har orsakat kronisk inflammation i din kropp?

Luftföroreningar

Har du utsatts för betydande luftföroreningar?

Familjehistoria med lungcancer

Har någon av dina släktingar haft lungcancer?

Relaterade sjukdomar

 • Har du någon av följande sjukdomar?
  • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD)
  • Utbredd lungfibros
  • Cancer i mage, urinblåsa, njure, bukspottkörtel, livmoderhals, huvud eller hals.
  • Akut myeloisk leukemi
  • Lymfom

Om du har utsatts för en eller flera av riskfaktorerna ovan, eller om du har ihållande symtom, bör du be din läkare göra tester för att se om du har lungcancer.

Vänta inte, bli undersökt!

Has the information here motivated you to get checked?

HAR INFORMATIONEN HÄR MOTIVERAT DIG ATT GÖRA EN KONTROLL?

HAR DU FUNNIT DENNA INFORMATION ANVÄNDBAR?

HJÄLP OSS

att sprida större medvetenhet om lungcancer i hela Europa genom att donera idag