Lung Cancer Europe (LuCE)

Vision

Alle europæere, der er ramt af lungekræft*, skal have lige adgang til optimal behandling, så de får de bedst mulige resultater og den bedst mulige livskvalitet.

*Detteomfatter personer med sygdommen, familier og plejere.

Mission

LuCE er talerør for europæere, der er ramt af lungekræft.

Vi samarbejder med medlemmer og andre interessenter om at afstigmatisere sygdommen og sikre, at de, der rammes af lungekræft, får den pleje, de har brug for, for at opnå de bedst mulige resultater.

Vi giver medlemmerne mulighed for at sikre en stærk og effektiv interessevaretagelse for lungekræftpatienter i hele Europa.

Fællesskabets værdier

Som et fællesskab…

 • Vi prioriterer behovene og interesserne hos mennesker med lungekræft
 • Vi brænder for at arbejde sammen om at skabe de ændringer, der er nødvendige for at forbedre resultaterne for lungekræft og afstigmatisere sygdommen.
 • Vores solidaritet skaber et stærkt fællesskab, der er forpligtet til at hjælpe hinanden med at nå vores fælles mål
 • Vi forsøger at være så repræsentative som muligt for det europæiske lungekræftpatientsamfund

Organisatoriske værdier

Som en organisation…

 • Vi mener, at det er vigtigt at være etisk korrekt og altid handle med integritet
 • Vi har en professionel tilgang, så vi kan være effektive og virkningsfulde i vores aktiviteter
 • Vi viser respekt over for vores interne og eksterne interessenter
 • Vi er ansvarlige for alt, hvad vi gør

Hovedformål

 • Repræsentere – repræsentere de fælles interesser for det europæiske lungekræftpatientersamfund
 • Styrkelse – Styrkelse af lungekræftpatienternes stemme i hele Europa
 • Handle – løse fælles problemer ved at mobilisere og lede LuCE-medlemmernes kollektive indsats
 • Forstærke – Forstærke patienternes stemme ved at samarbejde med alle interessenter, der har magt til at forbedre livet for mennesker, der er ramt af lungekræft

Has the information here motivated you to get checked?

HAR DU FUNDET DISSE OPLYSNINGER NYTTIGE?

HJÆLP OS

med at sprede større opmærksomhed om lungekræft i hele Europa ved at donere i dag

HAR OPLYSNINGERNE HER MOTIVERET DIG TIL AT BLIVE TJEKKET?